خواننده زیر زمینی که شهردار یکی از نواحی تهران شد! + ویدیو

در ادامه ویدیو جالب و دیدنی را مشاهده میکنید که در آن به خواننده زیر زمینی اشاره میکند که شهردار منطقه ۵  تهران شده است.

ادامه