کدام باور های غلط موجب افزایش جوش بر روی صورت و بدنتان میشود

اگر شما این باور ها را داشته اید که  نورخورشید یا شستشوی مداوم صورت باعث بهبود جوش ها میشود ،

ادامه