محاسبه کالری مواد غذایی چه تاثیری روی لاغری و کاهش وزن دارد ؟

چقدر کالری مصرف کنیم تا لاغر شویم ؟ همیشه کم خوردن برابر است با وزن کمتر؛ این یک توصیه رژیم غذایی ثابت شده است. از آنجایی که هر …

ادامه