خاص ترین روستا های دنیا : از کوتوله ها تا دهکده ای با خورشید مجازی!

اینبار در آی آر میکس شما را با عجیب ترین و خاص ترین روستا و دهکده های سراسر جهان که دارای آداب و روسوم و مردمی عجیب یا …

ادامه