از ایفل تا برج خلیفه : تصاویر شگفت انگیز از برخورد صاعقه به زمین

در ادامه تصاویر گلچین شده و بسیار زیبا از لحضات ناب برخورد صاعقه و تخلیه الکتریکی از آسمان به زمین و برج ها را مشاهده میکنید. این تصاویر …

ادامه