هنرمندی که بعد از ۱۴ سال تمرین میتواند با آتش نقاشی کند! + تصاویر و ویدیو

Steve Spazuk هنرمندبه مدت ۱۴ سال روشی را توسعه داده است که از طریق آن میتواند به وسیله دود و آتش شمع نقاشی های بسیار زیبایی همانند طرح …

ادامه