لباس هایی با این لغات چاپ شده انگلیسی را نخرید !

در بازار ایران لباس هایی عرضه شده که بر روی اونها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خرید اینگونه لباس ها هستند،
بهتره قبل از خرید معانی کلمات را هم بررسی کنید
⬇️Vixen
زن شرور
⬇️Nude
لخت
⬇️Whore
فاحشه
⬇️Sow
ماده خوک جوان
⬇️Pig
خوک
⬇️Theocrasy
شرک به خدا
⬇️Hussy
زن گستاخ
⬇️Vice
گناه، فساد
⬇️Chorus girl
دختر رقاصه تو جمع
⬇️Lusts
شهوت ، هوس
⬇️Dram
ظرف شراب
⬇️Adulterer
مرد زناکار
⬇️Eccentricity
بی قاعدگی
⬇️Adultery
زنا، بی دینی
⬇️Charm
طلسم، فریفتن
⬇️Base-born
حرامزاده
⬇️Bawdy
هرزه، زشت
⬇️Mason
فراماسونی
⬇️Tippler
میگسار
⬇️Atheist
خدانشناس
⬇️sister for sale
خواهرفروش
⬇️Take me
مرا لمس کن
نشر کنید تا هموطنان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند

وارد کانال آی آر میکس شوید
منبع : آی آر میکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *