لباس هایی با لغات چاپ شده انگلیسی زیر را نخرید

لباس هایی با این لغات چاپ شده انگلیسی را نخرید !

۰
لباس هایی با این لغات چاپ شده انگلیسی را نخرید !
نمره 3 از 1 رای

در بازار ایران لباس هایی عرضه شده که بر روی اونها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خرید اینگونه لباس ها هستند،
بهتره قبل از خرید معانی کلمات را هم بررسی کنید
⬇️Vixen
زن شرور
⬇️Nude
لخت
⬇️Whore
فاحشه
⬇️Sow
ماده خوک جوان
⬇️Pig
خوک
⬇️Theocrasy
شرک به خدا
⬇️Hussy
زن گستاخ
⬇️Vice
گناه، فساد
⬇️Chorus girl
دختر رقاصه تو جمع
⬇️Lusts
شهوت ، هوس
⬇️Dram
ظرف شراب
⬇️Adulterer
مرد زناکار
⬇️Eccentricity
بی قاعدگی
⬇️Adultery
زنا، بی دینی
⬇️Charm
طلسم، فریفتن
⬇️Base-born
حرامزاده
⬇️Bawdy
هرزه، زشت
⬇️Mason
فراماسونی
⬇️Tippler
میگسار
⬇️Atheist
خدانشناس
⬇️sister for sale
خواهرفروش
⬇️Take me
مرا لمس کن
نشر کنید تا هموطنان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند

کانال تلگرام آی آر میکس
منبع فارسی: آی آر میکس

تبلیغات متنی