حمله اینستاگرامی به صفحه فرشته کریمی

حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام ستاره فوتسال زنان جهان

<