تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

شاهکار طبیعت : وقتی که باران بر خشک ترین صحرای جهان میبارد این اتفاق می افتد!

۰
شاهکار طبیعت : وقتی که باران بر خشک ترین صحرای جهان میبارد این اتفاق می افتد!
امتیاز دهی به نوشته

پس از نمایش تصاویر جالب و دیدنی از برداشت سنبل در مزارع میخواهیم اینبار تصاویر خیره کننده و زیبا بعد از ریزش باران در کویر آتاکاما در شیلی را نشان دهیم.
تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

تصاویر جالب و دیدنی از کویر آتاکاما در شیلی

نظر شما راجب این شاهکار طبیعت چیست ؟

کانال تلگرام آی آر میکس
منبع فارسی: آی آر میکس