تنظیم تاریخ ساعت مچی

روش تنظیم تاریخ و زمان ساعت مچی دیجیتال و آنالوگ : سه موتوره جی شاک ، رولکس ، رومانسون و..

۳
روش تنظیم تاریخ و زمان ساعت مچی دیجیتال و آنالوگ : سه موتوره جی شاک ، رولکس ، رومانسون و..
نمره 3.7 از 3 رای

تنظیم تاریخ ساعت مچی در ساعت های پیشرفته امروزی کمی دشوار شده است ، در پست امروز آی آر میکس قصد داریم روش تنظیم تاریخ انواع ساعت های مچی و طریقه کار با دکمه های آنرا برای شما دوستان آموزش دهیم.

نحوه تنظیم ساعت مچی عقربه دار و دیجیتالی سیتزن، لاروس، ویولت، تیسوت و..

  How To Adjust Larous, Violet, Tissot Clocks   

امروزه ساعت های مچی بیشتر جنبه تزئینی پیدا کرده اند تا کاربردی اما با وجود این شرایط اشخاصی هستند که به خاطر موقعیت کاری و شرایط نیاز دارند به طور متوالی از زمان و تاریخ با خبر باشند یا بنا به علایق شخصی از ساعت مچی بجای تلفن همراه برای چک کردن زمان استفاده کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا طریقه تنظیم تاریخ ساعت تیسوت و تنظیم تاریخ ساعت سه موتوره رومانسون که دو مدل پرفروش و محبوب در ایران هستند را آموزش دهیم و به دلیل شباهت مدل های دیگر به این دو برند قدیمی و محبوب نحوه عملکرد دکمه ها و کار با آنها مشابه است.

روش تنظیم تاریخ ساعت مچی ۳ موتوره تیسوت و رومانسون و عملکرد دکمه های آنها

تنظیم تاریخ ساعت مچی

نماها و عملکردها
۱-™ عقربه ساعت شمار
۲-š عقربه دقیقه شمار
۳-› عقربه ثانیه شمار کوچک
۴-œ نمای تاریخ
۵- دکمه تنظیم تاریخ ساعت مچی به سریع ترین حالت
کرونو :
ž۶- عقربه مرکزی شمارنده ۶۰ثانیه
۷-Ÿ عقربه شمارنده ۳۰دقیقه
۸- عقربه شمارنده ۱۲ساعت
۹- درجه بندی سرعت )بسته به مدل مربوطه(
۱۰- دکمه شروع/توقف
۱۱- دکمه تنظیم مجدد شمارندهها
۱۲ -سردسته در دو وضعیت :

تنظیم تاریخ ساعت مچی

I وضعیت کوک کردن (سردسته پیچ شده یا باز شده* ولی بیرون کشیده نشده است).

II وضعیت تنظیم ساعت و تنظیم تاریخ ساعت مچی پس از هر بار عبور از نیمه شب (پیچ سردسته باز شده* و بیرون کشیده شده است).

IA( وضعیت اولیه ) سر دسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است.
IB( وضعیت کوک کردن ) پیچ سر دسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است.

عملکردکرونو
برای شــروع عملکرد اندازهگیری زمان، دکمه توقف/شــروع  (۱۰) را فشــار دهیــد. برای توقف عملکــرد اندازه گیری زمان، دکمه توقف/شــروع  (۱۰) را مجدداً فشار دهید. اگر دوباره دکمه توقف/شروع  (۱۰) را فشار دهید عملکرد اندازهگیری زمان مجدداً راه اندازی میشود (زمان اضافه میشود)، همچنین میتــوان برای تنظیم مجدد هر ســه عقربه کرونــو ( ۷ ، ۶ ، ۸) برروی صفر، دکمه  (۱۱) را فشــار داهید . از این کار تنها برای تنظیم مجدد عقربه های کرونو بر روی صفر استفاده میشود.

(سرعت سنج) بسته به مدل مربوطه
از سرعت ســنج برای اندازه گیری سرعت جسمی که با سرعت ثابت حرکت میکند، استفاده میشود. عملکرد اندازه گیری زمان را راه اندازی کنید و پس از طــی مســافت ۱کیلومتر مجدداً آن را متوقــف نمایید. در این حالت عقربه کرونو بر روی یکی از اعداد درجه بندی سرعت (۹) قرار می گیرد که سرعت را بر حسب کیلومتر در ساعت نشان میدهد.

کاربرد و تنظیم ساعت مچی ۳ موتوره
مدلهای دارای سردسته پیچی
به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدلها به سردسته پیچی مجهز شــده اند. برای تنظیم تاریخ ساعت مچی ابتدا سر دسته را بپیچانید و شــل کنید تا در وضعیت IB قرار گیرد، ســپس برای قرار گرفتن در وضعیت
II سر دسته را بیرون بکشید. نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، باید سردسته را مجدداً بپیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود.

کوک کردن
سردسته در وضعیت ، I/IB  بیرون کشیده نشده است.
اگر برای مدت زمان طولانی ســاعت خود را به دســت نبسته اید، لازم است که آن را دســتی کوک کنید. برای کوک کردن، فقط کافی اســت سردسته را چندین مرتبه 
( در جهت حرکت عقربه های ساعت )  بچرخانید، یا ساعت را چندمرتبــه از یک طرف به طرف دیگر به صــورت افقی تکان دهید. جهت ذخیره انرژی برای ۴۲ســاعت ، سردســته را باید حدود ۳۲مرتبه (در جهت حرکت عقربه های ساعت) بچرخانید. وقتی ســاعت را به دســت بســتهاید، حرکت مچ دســت موجب کوک شدن مکانیسم خودکار میشود.

تنظیم وقت
بــا دقت سردســته را بیرون بکشــید تــا در وضعیت II قرار گیــرد؛ در این حالت عقربه ثانیه شــمار (۳) متوقف میشود. سردسته را رو به جلو یا عقب بچرخانید تا وقت مورد نظر تنظیم شــود. وقتی عقربه ساعت شــمار از عدد ۱۲عبور کند، متوجه میشــوید که نیمه شب (تنظیم تاریخ ساعت مچی تغییر میکند) یا نیمروز (تنظیم تاریخ ساعت مچی بدون تغییر میماند) را نشان می دهد.

توصیه هایی پیرامون همزمان کردن ساعت
جهت هم زمان کردن عقربه ثانیه شــمار (۳) با اعلام ســاعت رسمی (رادیو/تلویزیون/اینترنت)، سردسته را هنگامی که عقربه ثانیه شمار به وضعیت ۶۰ ثانیه ای رسید، بیرون بکشید تا در وضعیت II قرار گیرد؛ در این حالت عقربه ثانیه شــمار متوقف میشود. به محض اینکه وقت تنظیم شد، سردسته را به داخل فشار دهید تا در وضعیت I قرار بگیرد ( و در مدلهای دارای سردسته پیچی، سردسته را به سمت داخل بپیچانید.) یادآوری: هنگام تنظیم وقت، در صورتی که کرونو فعال باشــد، عقربه شمارنده ۱۲ساعت به همراه عقربه ساعت شمار میچرخد.

روش سریع تنظیم تاریخ ساعت مچی
نکته مهم:تاریخ رابین ساعت ۲۰و ۳۰ و ساعت ۲۳تنظیم نکنید
(دراین فاصله موتور ساعت در حال تغییر تاریخ است.) با فشــار دادن پی در پی دکمه (۵) ، صفحه  (۴) را به حرکت در آورید تا تاریخ مورد نظر، نمایش داده شــود. در خلال این کار، ســاعت به عملکرد معمولی خود ادامه می دهد، بنابراین نیازی به تنظیم مجدد وقت نیست.

آموزش تنظیم تاریخ ساعت مچی دیجیتال

اگرمدت طولانی از آخرین باری که زمان و تاریخ ساعت دیجتالتان را تنظیم کرده اید میگذرد و قصد استفاده دوباره و تنظیم تاریخ ساعت مچی خود را دارید با ادامه مطلب همراه باشید تا پاسخ سوال چگونه تاریخ ساعت مچی را تنظیم کنیم ؟ را بگیرید.

تنظیم تاریخ ساعت مچی

۱ – اگر تنظیمات ساعت مچی دیجیتال شما بسیار پیچیده میباشد و طریقه کار با آنرا فراموش کرده اید باید از کتابچه راهنما ساعت استفاده کنید. اگر کتابچه راهنما در دسترس نیست از اطلاعات مدل و نام تجاری ساعت که معمولا در پشت ساعت حک شده استفاده کنید و به دنبال کتابچه راهنما متناسب با مدل ساعت مچی خود بگردید.

تنظیم تاریخ ساعت مچی

۲- دکمه های ساعت برای نحوه تنظیم تاریخ و ساعت قرار داده شده اند و معمولا هر ساعت دیجیتال دو یا چند دکمه دارد ، که در ساده ترین حالت دارای دو دکمه هستد .( یکی برای جابجا شدن بین تنظیمات و دیگری برای اعمال آن) اگر دکمه ای بر روی ساعت شما وجود نداشت سعی کنید به دنبال نوشته هایی همانند Mode, Set , Reset Start , and , Light بگردید. توجه داشته باشید که در برخی از مدل ها دکمه های تنظیم تاریخ ساعت مچی و تنظیم ساعت با پوششی در پشت ساعت پنهان شده اند که معمولا آن پوشش میتواند با دست یا پیچ گوشتی کوچک برداشته شود.

نظرات و پیشنهادات شما ؟

نحوه تنظیم ساعت رومانسون چگونه است ؟ روش تنظیم تاریخ ساعت مچی را فراموش کرده ام. آیا توانستید با خواندن مطالب این پست مشکل خود را حل کنید؟ نظرات و پیشناهادات خود را با ما در میان بگذارید.

کانال تلگرام آی آر میکس
منبع فارسی: آی آر میکس
پاسخ دهید

۳ دیدگاه

 1. peyman گفت:
  0

  سلام.ساعت من سیتیزنه کورنومرش روی صفر قرار نمیگیره از دقیقه۱۱شرع میکنه ب کار کردن جدیدا این مشکلو پیدا کرده.لطفا راهنمایی کنید.

 2. aden گفت:
  0

  سلام
  من ساعت مچی لاروس دارم ، عقربه هاش ایستاده هرچی ام تنظیمش میکنم بازم وایمیسه و یکبار دادم تنظیمش کرد اوکی شد اما بازم وایساده
  چیکار کنم ؟

 3. حسین گفت:
  0

  سلام من یه ساعت گوچی دارم ساعت و ثانیه شمارش کار میکنه اما دقیقه شمار کار نمیکنه موقه تنظیم دقیقه شمارش میچرخه اما وقتی تنظیم میکنیم و استارت میزنه کار نمیکنه فقط عقربه ثانیه گرد و ساعتش کار میکنن ممنون میشم راهنایی کنید