آموزش تصویری 13 روش بستن کروات ساده و اسپرت با انواع گره ها

آموزش تصویری ۱۳ روش بستن کروات ساده و اسپرت با انواع گره ها

۱
آموزش تصویری ۱۳ روش بستن کروات ساده و اسپرت با انواع گره ها
نمره 5 از 1 رای

کراوات از پر استفاده ترین پارچه ها در لباس مردان است که به شکل های مختلف در جلوی پیراهن بسته شده و روی سینه قرار می گیرد. کراوات در بسیاری از کشورها جزئی جدا نشدنی از لباس های رسمی به حساب می آید. در این مطلب آی آر میکس به آموزش بستن کراوات به زبان فارسی پرداخته ایم.

چگونه در ۱۸ ثانیه کروات خود را ببندیم؟

?How to Tie the Knot

قببل در آی آر میکس به آموزش روش بستن دستمال جیب پرداخته بودیم. در ادامه این مباحث، این بار به شما در رابطه با روش های بستن کروات خواهیم گفت و در کنار آن به صورت کاملا تصویری، مراحل آن را به شما نشان خواهیم داد.

آموزش بستن کراوات ساده

۱- طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. حالا به آرامی لبه انتهایی سمت راست روی ناف قرار گرفته باشد. فقط لبه پهن تر را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را روی لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- حالا آن را زیر لبه کوچک و به سمت راست بیاورید.

۴- دوباره آن را به سمت چپ بیاورید.

۵- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۶- حالا آن را طبق شکل و از درون حلقه ای که ساختید رو به پایین بکشید.

۷- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

آموزش بستن کراوات ساده

آموزش بستن کراوات باریک

۱- در این آموزش بستن کراوات باید ساده طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ روی لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- حالا آن را زیر لبه کوچک و به سمت راست بیاورید.

۴- آن را به سمت بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۵- حالا آن را از درون این حلقه به سمت چپ بکشید.

۶- در این مرحله باید آن را از روی لبه کوچکتر به سمت راست بیاورید.

۷- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۸- حالا آن را طبق شکل و از درون حلقه ای که ساختید رو به پایین بکشید.

۹- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

آموزش بستن کراوات باریک

آموزش بستن کراوات اسپرت

۱- طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ روی لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۴- حالا آن را به سمت چپ بکشید.

۵- آن را از پشت لبه کوچک تر کراوات به طرف راست ببرید.

۶-  آن را به سمت بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۷- آن را وارد حلقه کرده و به سمت راست بکشید.

۸- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۹- حالا آن را طبق شکل و از درون حلقه ای که ساختید رو به پایین بکشید.

۱۰- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

آموزش بستن کراوات اسپرت

بستن کراوات در ۱۸ ثانیه

۱- در اینجا برای بستن کراوات ابتدا باید با قسمت پشت کراوات کارتان را شروع کنید. طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. طبق معمول، لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ زیر لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- دوباره آن را به سمت راست بیاورید.

۴- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۵- مجددا آن را از درون حلقه ای که ساختید رو به پایین بکشید.

۶- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

بستن کراوات در 18 ثانیه

آموزش بستن کراوات تک گره

۱- کار را با قسمت پشت کراوات شروع کنید. طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. طبق معمول، لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ زیر لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- لبه کوچک را به سمت راست بیاورید.

۴- این بار آن را به سمت چپ بیاورید.

۵- مجددا مرحله سوم را تکرار کنید.

۶- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۷-  حالا آن را طبق مراحل آخر باید از درون حلقه ای که ساختید رو به پایین بکشید.

۸- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

آموزش بستن کراوات مثلثی

آموزش بستن کراوات مثلثی

۱- طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ روی لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- آن را به سمت بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۴- حالا آن را از درون این حلقه به سمت چپ بکشید.

۵- حالا آن را از درون این حلقه به سمت چپ بکشید.

۴- حالا آن را به سمت چپ بکشید.

۵- مجددا به تکرار مرحله سوم بپردازید.

۶- این بار مرحله چهارم را تکرار کنید.

۷- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۸- سپس آن را از درون دو حلقه ای که ساختید نیز رد کنید.

۹- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

آموزش بستن کراوات سه گره

آموزش تصویری بستن کراوات

۱- کار را با قسمت پشت کراوات شروع کنید. طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. طبق معمول، لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ زیر لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- لبه کوچک را به سمت راست بیاورید.

۴- این بار آن را به سمت چپ بیاورید.

۵- دوباره آن را به سمت راست بیاورید.

۶- این بار آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۷-  حالا آن را طبق مراحل آخر باید از درون حلقه ای که ساختید رو به پایین بکشید.

۸- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

آموزش بستن کراوات به زبان فارسی

آموزش بستن کراوات به زبان فارسی

۱- طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را از سمت چپ روی لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- حالا آن را زیر لبه کوچک و به سمت راست بیاورید.

۴- آن را به سمت بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۵- حالا آن را از درون این حلقه به سمت چپ بکشید.

۶- در این مرحله باید آن را روی لبه کوچکتر به سمت راست آورده و سپس از پایین وارد حلقه دور گردن خود کنید.

۷- سمت چپ را پایین آورده و آن را به پشت طرف پهن کراوات بچرخانید.

۸- آن را از جلو و از طریق حلقه ای که در مرحله قبل ساختید به سمت چپ هدایت کنید.

۹- حالا طرف کوچک تر کراوات را کشیده تا محکم شود.

۱۰- مرحله چهارم را تکرار کنید. سپس دوباره آن را از طریق همین حلقه به پایین و سمت چپ خود بکشید.

۱۱- مرحله قبل را این بار برای سمت راست خود تکرار کنید.

۱۲- قسمت جلویی را از طریق حلقه ای که در مرحله قبل ساختید به سمت چپ بیاورید.

۱۳- لبه کوچکتر را به سمت چپ را بکشید تا محکم تر شود.

۱۴- قسمت های باقی مانده را پشت حلقه پنهان کنید.

۱۵- کراوات را منظم نمایید.

آموزش بستن کراوات دو گره

آموزش بستن کراوات سه گره

۱- طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را روی لبه کوچک تر قرار دهید.

۳- حالا آن را زیر لبه کوچک و به سمت راست بیاورید.

۴- این بار آن را به سمت چپ بیاورید.

۵- آن را زیر لبه کوچک و به سمت راست بیاورید.

۶- دوباره آن را به سمت چپ بیاورید.

۷- مرحله ۵ را مجددا تکرار کنید.

۸- این بار مرحله ۶ را تکرار کنید.

۹- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۱۰- در نهایت، کراوات را از میان سه حلقه ایجاد شده رد کنید.

۱۱- کراوات را با کشیدن این لبه محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید. حلقه های اول و دوم باید به طرز نا محسوسی در زیر حلقه شوم قرار گرفته باشد.

اموزش بستن کراوات خیلی ساده

آموزش بستن کراوات دو گره

۱- طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید. لبه انتهایی سمت چپ باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط طرف پهن تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه پهن را روی بخش چپ قرار دهید.

۳- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۴- به پایین و سمت چپ بکشید.

۵- پشت لبه راست کراوات را به سمت راست بکشید.

۶- آن را رو به بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۷- از حلقه رد کرده و این بار به سمت چپ بکشید.

۸- لبه پهن را به سمت راست آورده  و سپس از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۹- حالا آن را از حلقه ای که در مرحله قبل ساختید رد کنید.

۱۰- انتهای لبه کوچک کراوات را از پشت انتهای پهن آن به سمت راست بکشید.

۱۱- آن را از سمت جلو و از درون حلقه ساخته شده در مرحله پیش رد کنید.

۱۲- گره را محکم کرده و باقی ان را از درون حلقه به ست چپ بکشید.

۱۳- کراوات آماده است.

آموزش بستن کراوات دو گره

آموزش بستن کراوات اسپرت

۱- ایندفعه طرف پهن تر کراوات را در سمت چپ و طرف کوچک تر آن را در سمت راست خود قرار دهید. طبق معمول، لبه انتهایی سمت راست باید اندکی بالاتر از ناف باشد. در ادامه فقط لبه کوچک تر کراوات را حرکت دهید.

۲- لبه کوچک تر را روی لبه پهن قرار دهید.

۳- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۴- به پایین و سمت چپ بکشید.

۵- پشت لبه راست کراوات را به سمت راست بکشید.

۶- آن را رو به بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۷- از حلقه رد کرده و این بار به سمت راست بکشید.

۸- آن را به سمت چپ بکشید.

۹- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۱۰- حالا آن را از حلقه ای که در مرحله قبل ساختید رد کنید.

۱۱- کراوات را با کشیدن لبه کوچک تر محکم کنید. سپس آن را مرتب نمایید.

چگونه در 18 ثانیه کروات خود را ببندیم؟

چگونه در ۱۸ ثانیه کروات خود را ببندیم؟

۱- این بار کراوات خود را بر عکس کنید. طرف پهن تر کراوات را در سمت راست و طرف کوچک تر آن را در سمت چپ خود قرار دهید.

۲- لبه پهن را زیر لبه کوچکتر قرار دهید.

۳- آن را رو به بالا و وسط حلقه دور گردن بکشید.

۴- از حلقه رد کرده و به سمت راست بکشید.

۵- مرحله سوم را تکرار کنید.

۶- مرحله چهارم را تکرار کرده و این بار به سمت چپ بکشید.

۷- مرحله سوم را مجددا تکرار کنید

۸- مرحله چهارم را تکرار کنید.

۹- آن را از روی لبه کوچکتردر سمت چپ رد کنید.

۱۰- آن را از پایین وارد حلقه دور گردن کنید.

۱۱- حالا آن را از حلقه ای که در مرحله قبل ساختید رد کنید.

۱۲- گره را محکم کرده و کراوات را مرتب کنید.

چگونه در 18 ثانیه کروات خود را ببندیم؟

آموزش بستن کراوات اسپرت

۱- در این مرحله باید از کراوات نوع bowtie استفاده کنیم. آن را به گونه ای روی گردن خود قرار دهید که طرف راست، کوتاه تر از طرف چپ باشد. در ادامه، لبه چپ را A و لبه سمت راست را B می نامیم.

۲- A را به سمت راست آورده و از B عبور دهید.

۳- a را به زیر B آورده و سپس از حلقه دور گردن رد نمایید.

۴- در محل گره، B را به گونه ای که در شکل می بینید تا کنید (یک بار از راست و یک بار از چپ)

۵- A را مستقیماً از وسط شکل کمانی که با B ساخته شده است پایین بیاورید.

۶- پشت این قسمت را رو به سینه تا کرده و به آن چین دهید.

۷- لبه A را از درون حلقه پشت B رد کنید.

۸- قسمت های تا خورده را بکشید تا محکم تر شوند.

۹- کراوات را به گونه ای تنظیم کنید که دو طرف آن تراز شوند.

آموزش ویدیویی انواع روش های بستن کراوات

نظرات و پیشنهادات شما؟

امروز در آی آر میکس سعی داشتیم به آموزش تصویری بستن کراوات طی ۱۳ روش بپردازیم. اگر در این زمینه انتقاد یا پیشنهادی دارید آن را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

کانال تلگرام آی آر میکس
منبع فارسی: آی آر میکس
پاسخ دهید

۱ دیدگاه

  1. تالار عروسی در ورامین گفت:
    0

    مطلب بسیار جذابی بود. باز هم لطفا از این مطالب بگذارید. تشکر

تبلیغات متنی