مطالب دسته هنر و طراحی

او را نابغه هنرهای غیر قانونی خیابانی میدانند،جدیدترین آثار او در دیسمالند! طرح گرافیکی

او را نابغه هنرهای غیر قانونی خیابانی میدانند،جدیدترین آثار او در دیسمالند!

۰

در ادامه آثار غیر متعارف و پر مفهوم مشهور ترین هنرمند خیابانی دنیا را در شهر بازی شبیه به دیزنی لند مشاهده میکنید که سر و صدای زیاد در دنیا به پا کرده است.

تبلیغات متنی