مطالب دسته آب گازدار

۱۳ کاربرد جالب نوشابه گازدار گوناگون

۱۳ کاربرد جالب نوشابه گازدار

۰

سودا یا آب گازدار یا آب کربناته آبی است که در آن کربن دی‌اکسید ، تحت فشار حل شده باشد. آب گازدار یکی از مواد اولیه برای ساخت نوشابه‌های گازدار است. امروز در آی آر میکس قصد داریم 13 کاربرد از نوشابه گازدار را به شما معرفی کنیم.