مطالب دسته آرام بودم

راههای رسیدن به آرامش درون و تبدیل شدن به یک شنونده خوب گوناگون

راههای رسیدن به آرامش درون و تبدیل شدن به یک شنونده خوب

۰

این که بتوانید در جمع دوستان و خانواده صحبت کنید خیلی خوب است ولی توجه داشته باشید قبل از اینکه گوینده خوبی باشید بهتر است یک شنونده خوب باشید. این که با آرام بودن در کلام و رفتار خود به اطرافیانتان آرامش دهید بسیار لذت بخش است. در ادامه ما خواهیم گفت با استفاده از چه ترفندهای در صحبت کردن ...