مطالب دسته آموزش پیانو

آموزش ۸ تمرین انگشت برای پیانو در خانه برای تقویت انگشتان دست گوناگون

آموزش ۸ تمرین انگشت برای پیانو در خانه برای تقویت انگشتان دست

۱

اگر به تازگی شروع به یادگیری پیانو کرده اید با انجام تمرین انگشت برای پیانو در طول روز میتوانید در پیانو زدن به سرعت پیشرفت کنید. امروز در آی آر میکس قصد داریم 8 تمرین انگشت برای پیانو در خانه برای تقویت انگشتان دست را آموزش دهیم. با تکرار این تمرینات سرعت و مهارت پیانوی شما افزایش پیدا می کند.