مطالب دسته اسکناس تقلبی

نحوه تشخیص تراول تقلبی و ایران چک پنجاه هزار تومنی بدون دستگاه گوناگون

نحوه تشخیص تراول تقلبی و ایران چک پنجاه هزار تومنی بدون دستگاه

۰

در دنیا همیشه افراد سود جو و تبهکاری هستند که به دنبال راه های دور زدن قانون و کلاهبرداری باشند، یکی از رایج ترین این کلاهبرداری ها چاپ اسکناس و تراول تقلبی در بازار پول ایران است. که همیشه شاهد هستیم که به فاصله کوتاهی از انتشار اسکناس‌های جدید از سوی بانک مرکزی و گردش آن در دیگر بانکها نمونه ...