مطالب دسته اعتیاد به گل

چگونه بفهمیم خواستگارمان معتاد است؟ معرفی علائم فرد معتاد سلامت

چگونه بفهمیم خواستگارمان معتاد است؟ معرفی علائم فرد معتاد

۱

تغییرات زیادی بیانگر اعتیاد فرد هستند. تغییرات رفتاری مثل از دست دادن اشتیاق انجام بسیاری از کارها، گوشه نشینی و فاصله گرفتن از خانواده، کاهش عملکرد در کار یا درس و چندین و چند نشانه دیگر در فرد معتاد مشاهده می شود. در این مطلب می خواهیم علائم فرد معتاد را با هم بررسی کنیم تا بتوانیم از این اتفاق ...