مطالب دسته اوردوز چیست

بهترین راه های درمان اوردوز الکل، متادون، ماری جونا و .. در خانه سلامت

بهترین راه های درمان اوردوز الکل، متادون، ماری جونا و .. در خانه

۲

اوردوز زمانی اتفاق می افتد که شخصی ماده ای همچون مواد مخدر، الکل و .. را بیش از دوز تعیین شده مصرف میکند. درمان اوردوز الکل و مواد مخدر مسئله ای است که ما میخواهیم در این مطلب به آن بپردازیم زیرا سالیانه اشخاص زیادی به خصوص جوانان و نوجوانان جان خود را از دست میدهند زیرا اشخاص زیادی روش و ...