مطالب دسته باز کردن درب خانه

آموزش تصویری باز کردن قفل درب خانه، کمد دیواری و غیره بدون نیاز به کلید گوناگون

آموزش تصویری باز کردن قفل درب خانه، کمد دیواری و غیره بدون نیاز به کلید

۰

حتما برای شما یا اعضای خانواده پیش آمده که پس از ترک منزل، به یاد آورید که کلیدها را داخل خانه جا گذاشته اید و قطعا ازین بابت بسیار ناراحت شده اید. در چنین مواقعی طریقه بازکردن انواع قفل بدون نیاز به کلید اهمیت خود را بیش از پیش نشان خواهد داد. با آی آر میکس همراه باشید تا انواع ...