مطالب دسته بالن آرزوها

کاملترین آموزش تصویری ساخت بالون آرزوها و طریقه استفاده از آن گوناگون

کاملترین آموزش تصویری ساخت بالون آرزوها و طریقه استفاده از آن

۱

بالون آرزوها یک فانوس کاغذی است که دارای منبع سوخت می باشد که در ادامه توضیحات بیشتری در مورد ساخت بالون آرزوها میدهیم؛ هنگامی که منبع سوخت روشن می شود بالون آرزوها با هوا گرم پر می شود و به آسمان می رود. بالون های آرزو ابتدا توسط ارتش نظامی چین مورد استفاده بود و کم کم در تمامی جشنواره ...