مطالب دسته بعد از استارت

بررسی علت خاموش شدن ماشین در حالت درجا، بعد از استارت، هنگام ترمز و .. گوناگون

بررسی علت خاموش شدن ماشین در حالت درجا، بعد از استارت، هنگام ترمز و ..

۲۲

گاهی اوقات ماشین در مکان های مختلف بعد از استارت خاموش می شود و هیچ گونه چراغ هشدار یا اخطاری برای اطلاع از این عملکرد ماشین وجود ندارد و خاموش شدن ماشین در حال ترمز، استارت و .. اتفاق می افتد. دلایل مختلفی باعث خاموش شدن ماشین می شود. امروز در آی آر میکس قصد داریم به بررسی علت خاموش ...