مطالب دسته بعد از اپلاسیون چه باید کرد؟

قبل و بعد از اپلاسیون چه مراقبت هایی را انجام دهیم؟ آرایشی بهداشتی

قبل و بعد از اپلاسیون چه مراقبت هایی را انجام دهیم؟

۰

روش های مختلفی برای از بین بردن موهای زائد وجود دارد. یکی از راهای برداشتن موهای زائد اپلاسیون است که امروز در آی آر میکس قصد داریم در مورد مراقبت های پوستی که قبل و بعد از اپلاسیون باید انجام دهید صحبت کنیم.