مطالب دسته بمب دودزا

آموزش تصویری ساخت دودزا رنگی برای چهار شنبه سوری با وسایل ساده گوناگون

آموزش تصویری ساخت دودزا رنگی برای چهار شنبه سوری با وسایل ساده

۰

همان طور که همه می دانیم، چهارشنبه سوری یکی از جشن های بزرگ ایرانیان است که هر ساله برگزار می شود. آتش روشن کردن و پریدن از روی آن، یکی از کارهایی است که افراد انجام می دهند. با این کار در واقع، بیماری ها و غم های سال کهنه شده را به آتش می سپارند تا به این ترتیب، ...