مطالب دسته بوشن اگزوز

چگونه صدای اگزوز پراید یا ۲۰۶ را عوض کنیم؟ گوناگون

چگونه صدای اگزوز پراید یا ۲۰۶ را عوض کنیم؟

۱

صدای وسایل نقلیه در درجه اول از موتور و سیستم اگزوز نصب شده تأثیر می گیرد. موتورهای با حجم بیشتر، اگزوز بیشتری تولید می کنند که به طور معمول صدا را عمیق تر کرده و باعث افزایش حجم آن می شود. سیستم های اگزوز نصب شده می توانند صدای خروجی را تعدیل یا تقویت، خشن یا آرام کنند. در این ...

تبلیغات متنی