مطالب دسته جعل پاسپورت ایرانی

راهنما کامل روش تشخیص جعل اسناد ، امضا ، اسکانس ، پاسپورت ، کارت ملی و.. گوناگون

راهنما کامل روش تشخیص جعل اسناد ، امضا ، اسکانس ، پاسپورت ، کارت ملی و..

۰

اسناد و مدارک شخصی ، اسکناس و چک و .. از با ارزشترین دارایی های هر شخص میباشد که امروزه اشخاصی قادر به جعل این اسناد، جعل پول و .. هستند ، امروز در آی آر میکس راه های تشخیص جعلی بودن امضا ، تشخیص پاسپورت جعلی، پول جعلی و ایران چک را آموزش میدهیم.

تبلیغات متنی