مطالب دسته حامله شدن

چگونه تخمک گذاری را افزایش دهیم؟ تقویت آزاد شدن تخمک با روش های طبی سلامت

چگونه تخمک گذاری را افزایش دهیم؟ تقویت آزاد شدن تخمک با روش های طبی

۰

تخمک گذاری به زمانی گفته می شود که یک تخمک (یا در برخی موارد نادر بیشتر از یک تخمک) از تخمدان آزاد می شود و این زمان را "دوره باروری" در سیکل قاعدگی می نامند. تغییرات ساده زندگی، تغذیه برنامه ریزی شده و رژیم غذایی سالم می تواند کیفیت تخمک و تخمک گذاری را بهبود بخشد و احتمال باروری را ...

تبلیغات متنی