مطالب دسته خلسه

حالت خلسه چیست و چگونه وارد خلسه عرفانی شویم؟ گوناگون

حالت خلسه چیست و چگونه وارد خلسه عرفانی شویم؟

۷

مسائل غیر مادی همواره یکی از جذابترین مسائل دنیا بوده است. رهایی از جسم و ورود به حالت خلسه مدتها است که مورد توجه محققان سراسر جهان قرار گرفته. و یکی از این راه ها ورود به حالت خلسه است. با آی آر میکس همراه باشید تا پاسخ سوال حالت خلسه چیست و چگونه وارد خلسه عرفانی شویم؟ را بگیرید.