مطالب دسته دانلود کتاب درمان کم حرفی

خیلی کم حرف هستم! راههای درمان کم حرفی و کم رویی در مردان و زنان گوناگون

خیلی کم حرف هستم! راههای درمان کم حرفی و کم رویی در مردان و زنان

۰

بعضی از افراد خیلی راحتی در جمع دوستان و خانواده خود حرف می زنند و جوک تعریف می کنند. اگر شما کم حرف هستید این کار برای شما سخت و پر استرس است که در جمعی صحبت را به دست بگیرید یا لطیفه تعریف کنید. امروز در آی آر میکس درباره درمان کم حرفی مردان، زنان و.. صحبت می کنیم.