مطالب دسته روکش فرمان

آموزش تصویری دوخت روکش فرمان چرمی ماشین در سه مرحله گوناگون

آموزش تصویری دوخت روکش فرمان چرمی ماشین در سه مرحله

۰

روکش فرمان کمک می کتد تا هم فرمان شما به دلیل برخورد مداوم دست سالم بماند و هم اینکه دست های شما به دلیل رانندگی طولانی خسته نشود. بنابراین امروز در آی آر میکیس تصمیم گرفتیم درباره آموزش تصویری دوخت روکش فرمان چرمی ماشین در سه مرحله مطلبی را ارائه کنیم.

تبلیغات متنی