مطالب دسته سم پاشی

آموزش راه های از بین بردن علف هرز بین کاشی ها گوناگون

آموزش راه های از بین بردن علف هرز بین کاشی ها

۲

علف هرز همانطور که از اسمش پیداست گیاهی نابجا می باشد و در جایی می روید که حضورش نامطلوب است. دسته ای از این علف ها در مسیر رفت و آمد و ما بین موزاییک ها رشد کرده و چهره ای زشت به آن محدوده می دهند. اما نگران نباشید ما در این مطلب آی آر میکس راه های از ...

۷ روش از بین بردن سوسک ریز آشپزخانه با سوسک کش طبیعی گوناگون

۷ روش از بین بردن سوسک ریز آشپزخانه با سوسک کش طبیعی

۰

سوسک ریز آشپزخانه یکی از نفرت انگیز ترین موجودات حاضر در خانه ها است. تقریبا برای همه پیش آمده که در مواجهه با سوسک و کشتن آن قرار بگیرند. اما اکثر اشخاصی که در آپارتمان زندگی میکنند میدانند وقتی اولین سوسک را میبینند میدانند که آخری آنها نخواهد بود و تعداد بیشتری از آنها را باید از بین ببرند. امروز ...