مطالب دسته سوریه

انسانیت یا تظاهر؟ شما قضاوت کنید اخبار

انسانیت یا تظاهر؟ شما قضاوت کنید

۰

در ادامه تصاویری از عروس و دوماد ترکیه ای را مشاهده میکنید که در روز عروسی خود به پخش غذا به  4000 هزار پناهجو سوریه ای کمک کردند،عده ای بر این باورند که این حرکت یک حرکت نمایشی و نمادین است و برخی اینکار را انسانیت محض میدانند ، دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چیست؟

تبلیغات متنی