آموزش تصویری تعویض کمک فنر انواع ماشین پراید ، ۴۰۵ ، سمند و ..

کمک فنرهای ماشین برای عملکرد مناسب وسیله نقلیه ما ضروری هستند و سبب رانندگی آرام و دلنشین می شوند. هرچند با گذشت زمان این بخش مهم ماشین دچار …

ادامه