مطالب دسته ضد پارس سگ

۴ روش جلوگیری از پارس کردن سگ با اسپری ضد پارس، قلاده، رفتار شناسی و آموزش سگ گوناگون

۴ روش جلوگیری از پارس کردن سگ با اسپری ضد پارس، قلاده، رفتار شناسی و آموزش سگ

۰

پارس کردن سگ باعث آزار شما و همسایه ها می شود. پس به دنبال راهی برای کنترل آن باشید و علت های مختلف را بررسی کنید چون پارس سگ تنها به دلیل ناراحتی او نیست. با آی آر میکس همراه باشید تا دلایل و آموزش پارس كردن سگ را به شما یاد دهیم.