عجیب ترین دریاچه جهان : دریاچه ای در بلندترین نقطه دنیا (قله اورست)

تا همین چند سال پیش، دریاچه ایمجا در نپال با عنوان یخچال ایمجا شناخته می‌شد، اما افزایش دمای منطقه موجب ذوب شدن بخشی از این یخچال‌های طبیعی و …

ادامه