مطالب دسته ظروف فلزی

پلاستیک یا فلز؟ انواع روش های نگهداری مواد غذایی در یخچال گوناگون

پلاستیک یا فلز؟ انواع روش های نگهداری مواد غذایی در یخچال

۰

امروزه انواع ظروف پلاستیکی و شیشه ای جهت نگهداری انواع مواد غذایی در بازار موجود است. طبیعتا هر ماده غذایی بسته به خام یا پخته بودن، نوع مواد اولیه به کار رفته در آن، داغ یا سرد بودن، انواع فراورده های گوشتی و لبنی، انواع سبزیجات و میوه جات و... به ظرف مختص خود نیازمند است تا بتواند مدت زمان ...

تبلیغات متنی