برنده جهانی : تهران سیاه سفید در مقابل چشم مردم دنیا

عبدالله حیدری عکاس ایرانی با عکس هایی از زندگی کودکان حاشیه نشین در تهران به‌عنوان یکی از برگزیدگان جایزه‌ی بین‌المللی فتوژورنالیسم «روزهای ژاپن»  معرفی شد.

ادامه