علت گرم شدن کف پا و دست ها در شب ، زمان بارداری ، ورزش و..

علت داغ شدن کف دست و یا ساق پا و افزایش ناگهانی دمای بدن میتواند بیانگر تغییر وضعیت عمومی بدن و یا نشانه ای از بروز بیماری باشد. …

ادامه