مطالب دسته قالب شمع

آموزش ۴ روش ساخت شمع های تزئینی ، فانتزی و نسوز زیبا دکوراسیون

آموزش ۴ روش ساخت شمع های تزئینی ، فانتزی و نسوز زیبا

۱

در فنگشويي استفاده از شمع جايگاه ويژه اي دارد. در واقع از قدرتمندترين عناصر در دكوراسيون خانه است. شمع ، نيرو و انرژي پاكسازي و الهام دارد. محيط خانه را گرم مي كند و انرژی های منفي و استرس ها را دفع مي كند. گذشته از مسئله زيبايي شمع، تاثير آن در افزايش انرژي و از بين رفتن استرس بسيار ...