مطالب دسته مدارک

آموزش ساخت دوربین مخفی کوچک و نحوه کار گذاشتن آن در منزل گوناگون

آموزش ساخت دوربین مخفی کوچک و نحوه کار گذاشتن آن در منزل

۰

ممکن است در محل کار یا زندگی شما شخصی مخفیانه به وسایل شما دست میزند و یا اشیایی را از شما به سرقت میرساند اما شما نمی دانید که آن شخص چه کسی است ! برای اینکار شما نیاز به مدارک تصویری دارید اما چگونه میتوان بدون حضور داشتن در آن مکان مدارک تصویری از شخص مجرم به دست آورد؟ ...