مطالب دسته مرموزترین مناطق ممنوعه ایران

۹ مورد از مناطق و خانه های ترسناک و ممنوعه ایران که بازدید از آنها توصیه نمی شود! گردشگری

۹ مورد از مناطق و خانه های ترسناک و ممنوعه ایران که بازدید از آنها توصیه نمی شود!

۲۴

هیجان دربین گردشگران غربی یکی از مولفه های اصلی گردشگری است. شاید برای ما ایرانیان آرامش و تفریح از دلایل اصلی برگزیدن مکانی برای سفر باشد اما برای برخی از توریست ها مخصوصا در کشورهای غربی هیجان و ترس نیز از مولفه های گردشگری است. وجود این سابقه در بین برخی از گردشگران باعث شده است که برخی از اماکن ...