این ۱۰ ستاره مشهور با طرفداران خود ازدواج کردند

در ادامه ۱۰ چهره محبوب را معرفی میکنیم که بر خلاف انتظار و روال همیشگی ازدواج ستارگان و بازیگران با طرفداران و افراد معمولی جامعه ازدواج کرده اند

ادامه