مطالب دسته موشک کاغذی

آموزش تصویری ۴ روش ساخت موشک کاغذی حرفه ای با بیشترین زمان پرواز ! خلاقیت

آموزش تصویری ۴ روش ساخت موشک کاغذی حرفه ای با بیشترین زمان پرواز !

۱

همه ما اقدام به ساخت موشک کاغذی کرده ایم! این فعالیت بخش زیادی از دوران کودکی اغلب افراد را تشکیل داده است. ساخت موشک کاغذی با کیفیت که مسافت طولانی را بپیماید، همواره ارزشمند است، حتی اگر چند دهه از زندگی تان گذشته باشد! آی آر میکس را دنبال کنید تا این کاردستی را با هم مرور و تمرین کنیم.