مطالب دسته نحوه خوابیدن

اصلاح استیل بدن : آموزش تصویری نحوه راه رفتن ، نشستن و ایستادن به درستی گوناگون

اصلاح استیل بدن : آموزش تصویری نحوه راه رفتن ، نشستن و ایستادن به درستی

۰

در دنیای پر مشغله امروز که زنان و مردان بیشتر زمان خود را به فعالیت در منزل یا خارج از آن مشغول هستند، یکی از عوامل بسیار مهمی که باید به آن توجه کنند نحوه راه رفتن ، ایستادن، نشستن و خوابیدن است. با آی آر میکس همراه باشید تا نحوه راه رفتن ، نشستن و ایستادن به درستی را ...