مطالب دسته نگهداری از عروس هلندی

کاملترین آموزش نحوه پرورش و نگهداری از عروس هلندی در خانه گوناگون

کاملترین آموزش نحوه پرورش و نگهداری از عروس هلندی در خانه

۰

عروس هلندی یکی از آرام ترین پرندگان خانگی محسوب می شود. این پرنده که هواداران خاص خود را دارد، به طور میانگین 15 سال عمر می کند و زندگی هماهنگی با صاحب خود خواهند داشت. عروس هلندی به طور میانگین روزانه 10 ساعت می خوابد، بازه مختلفی از غذاها را می خورد، خود را تمیز نگه می دارد و با ...

تبلیغات متنی