مطالب دسته هنر های خیابانی

او را نابغه هنرهای غیر قانونی خیابانی میدانند،جدیدترین آثار او در دیسمالند! طرح گرافیکی

او را نابغه هنرهای غیر قانونی خیابانی میدانند،جدیدترین آثار او در دیسمالند!

۰

در ادامه آثار غیر متعارف و پر مفهوم مشهور ترین هنرمند خیابانی دنیا را در شهر بازی شبیه به دیزنی لند مشاهده میکنید که سر و صدای زیاد در دنیا به پا کرده است.