مطالب دسته کارت معافیت چند روزه میاد

روش های دریافت کارت معافیت دائم و موقت خدمت وظیفه عمومی را بشناسید گوناگون

روش های دریافت کارت معافیت دائم و موقت خدمت وظیفه عمومی را بشناسید

۰

دوران سربازی بخش جدایی ناپذیر و پر استرس از زندگی هر یک از مردان ایرانی است. به منظور رهایی از این دوران دریافت کارت معافیت از خدمت وظیفه یکی از راههای پیش رو است. در این پست روشهایی برای دریافت معافیت پزشکی و معافیت کفالت ذکر شده است. با آی آر میکس همراه باشید.