مطالب دسته کاندوم لاتکس

آیا کاندوم تاریخ مصرف دارد؟ از کجا بفهیم کاندوم سالم است سلامت

آیا کاندوم تاریخ مصرف دارد؟ از کجا بفهیم کاندوم سالم است

۵

بله کاندوم تاریخ مصرف دارد و منقضی می شود و استفاده از کاندومی که تاریخ انقضای آن گذشته باشد می تواند تأثیر آن را تا حد زیادی کاهش دهد. کاندوم هایی که تاریخ انقضای آن گذشته باشد اغلب نازک و ضعیف تر و احتمال پاره شدن آن بیشتر است. که پاره شدن کاندوم شما را در خطر بیماری های مراقبتی ...

تبلیغات متنی