خوراکیهای مفید برای درمان کم خونی و بهترین غذا برای کم خونی در بارداری

وقتی گلبول های قرمز خون کاهش می یابد جریان اکسیژن در بدن کاهش پیدا می کند. عضلات و بافت ها به دنبال اکسیژن برای انجام فعالیت های خود …

ادامه