مطالب دسته کم هزینه

آموزش ساخت استخر خانگی کم هزینه با بلوک سیمانی و سنگ گوناگون

آموزش ساخت استخر خانگی کم هزینه با بلوک سیمانی و سنگ

۲

در فصل تابستان هیچ چیزی به اندازه آبتنی و شنا کردن شما را شاداب و سرحال نمی کند. اما همیشه شرایط مکانی و زمانی به گونه ای نیست که ما به استخر یا دریا دسترسی داشته باشیم. و از جهتی افرادی نیز هستند که به مواد شیمیایی موجود در آب استخر ها حساسیت دارند. پس برای همین در این مطلب ...